Ekolandia - på naturens villkor 

ekolandia.se © 2011

Ekolandia

"En livsstil under naturens

villkor och mot tvåfotingens

herravälde"

 

"A lifestyle under nature

conditions and against bipods

hegemony"

 

 

 

Lunndörren

Den imposant och fruktade dalgången

 

The mighty and feared valley                        

Förberedelsen inför barfotvandringen mot Sylarna-massivet

Juli 2011

 

Preparation for to walk barefoot to the Sylarna massif

July 2011

 

 

 

Natursyn:

Naturfrihet (bredare begrepp än Ekolandia) natursyn tar sin utgångspunkt i den kloka naturens visdom istället för att utgå från den kända, icke-naturliga, ekonomiska, teoretiska eller kulturella mänskliga filosofin.

Naturens villkor

Grundtanke:

Naturfrihets syn på natur har sitt ursprung i den kloka och hållbara naturens visdom, inte i den antropologiska, onaturliga, teoretiska eller kulturella "mänskliga" filosofin.

Natursynen:

“att inte störa och inte förstöra”.

“alla iakttagare är inkräktare i naturens invånares hemvist och skall komma ihåg att dessa varelsers rättigheter väger starkare än tvåfotingar intressen och profit“.

Budskap:

Budskapet är att respektera och bevara naturens frihet lokalt och globalt samt att upplysa om och agera mot förstörningen av naturen.

Syfte:

Syftet är att lära sig av naturen och att leva med naturen och hennes invånare.

Naturstöd:

Det centrala engagemanget består i att bevara naturen i sin helhet enligt hennes villkor.

Bevarande mål:

Att samla kunskap om det aktuella tillståndet i naturen genom praktiska fältobservationer. Att skapa mötesplatser för att upplysa och påverka allmänheten för att kunna förebygga tvåfotingars skadegörelser samt för att undvika olika former av naturförstörningar.

Mål:

Målet är att försvara naturens frihet mot den destruktiva inkräktaren, den giriga och cyniska arten som är mera känd som "människa"* eller enligt sina händelser som homo-stupid. Detta är avgörande för att bevara de fredliga naturinvånarna.

Samverkan:

Med alla enskilda tvåfotingar som vågar motstå den aktuella, omfattande negativa påverkan på naturen och som samtidigt vill bidra till naturens ovillkorade frihet. Samverkan sker på lokal och global nivå.

 

*Människa: tvåfoting, bipod, homo-stupid.